Επιτροπή Επιλογής για μονιμοποίηση επίκ. καθηγητή στο “Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Θεσμικό Πλαίσιο”

27-09-12 web.xrh 0 comment

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

για μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή

στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Θεσμικό Πλαίσιο»

 

Συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ. 11.7.2012