Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο και θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ανακοίνωση διδάσκοντος

12-10-12 web.xrh 0 comment

 

12.10.2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

ΚΑΙ

«ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν τα μαθήματα «Εμπορικό Δίκαιο» και «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών» ότι οι ώρες μαθήματος από τη Δευτέρα, 15.10.2012, διαμορφώνονται ως εξής:

(α) Εμπορικό Δίκαιο:         Δευτέρα, 16.15-18.00, αίθ. 104 & Τρίτη, 08.15-10.00, αίθ. 202

(β) Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών: Δευτέρα, 12.15-14.00, αίθ. 001 & Τρίτη, 14.15-16.00, αίθ. Β002    (Νεοκλασσικό)

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται μέχρι την 20.10.2012 να εγγραφούν στο site του Επίκουρου προκειμένου να λαμβάνουν το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για τα ως άνω μαθήματα:

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, η πρόσβαση θα κλείσει.

 

Οι ώρες γραφείου του διδάσκοντος κ. Σταϊκούρα για το χειμερινό εξάμηνο 2012 θα είναι κάθε Τρίτη, 10.15-13.00. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν συνάντηση εκτός των ωρών γραφείου παρακαλούνται να στείλουν email (pstaik@unipi.gr).

 

Π. Σταϊκούρας

Επικ. Καθηγητής Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τηλ.: 2104142433 (email: pstaik@unipi.gr)

Γρηγ. Λαμπράκη 126, 7ος όροφος, γρ. 701