Προπτυχιακό, Ανακοίνωση Γραμματείας για Ξένες Γλώσσες

01-11-12 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης οι ξένες γλώσσες για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, θα υπολογίζονται στη λήψη του πτυχίου αλλά δεν θα υπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου, δηλαδή η βαθμολόγηση θα γίνεται με το επιτυχώς/ανεπιτυχώς.

Αυτή η απόφαση έχει ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2011 και εφεξής.

Στις καρτέλες των φοιτητών που έχουν περάσει τα ανωτέρω μαθήματα για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα θα εμφανίζεται απαλλαγή, ενώ σε όσους δε έχουν περάσει τα ανωτέρω μαθήματα θα εμφανίζεται ο μη προβιβάσιμος βαθμός.

 

 

 

Από τη Γραμματεία