Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Ύλη εξέτασης

27-12-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Aνακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο» την Πέμπτη, 31.01.2013, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες από το βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες» της κ. Σινανιώτη (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012):
• Σελ. 3-75, 86-93, 101-123
• Σελ. 153-154, 156-167, 185-218, 219-233, 255-262, 282-291, 314-324, 420-429, 439-454