ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΜΣ 2013-2014

05-02-13 web.xrh 0 comment

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΜΣ

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής θα γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, από τις 4 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 31 Μαΐου 2013, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (https://bankfin.unipi.gr/apply)

 

 

 


Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, διαβάστε προσεκτικά το παρόν αρχείο Οδηγιών.

  1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος (bankfin.unipi.gr) και διαβάστε :
  • την Προκήρυξη,
  • τα Δικαιολογητικά,
  • τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ
  • το Πρόγραμμα Σπουδών
  1. Επισκεφτείτε τη σελίδα https://bankfin.unipi.gr/apply/  για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας είναι η «Δημιουργία Λογαριασμού» στην ιστοσελίδα https://bankfin.unipi.gr/apply/.
Διαδικασία «Δημιουργίας Λογαριασμού»:
Από την αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας https://bankfin.unipi.gr/apply/ επιλέξτε «Δημιουργία νέου Λογαριασμού». Στη συνέχεια συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες τα πεδία «Όνομα χρήστη» και «Διεύθυνση e-mail» και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στα πεδία «Συνθηματικό» και «Επιβεβαίωση κωδικού». Έπειτα πατήστε το κουμπί «Δημιουργία νέου λογαριασμού». Όταν έχει γίνει σωστά  η διαδικασία της δημιουργίας νέου λογαριασμού, ένα αποδεικτικό μήνυμα επιτυχούς εγγραφής, θα σας σταλεί αυτόματα στο mail που δηλώσατε.

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

 Από την ιστοσελίδα https://bankfin.unipi.gr/apply/ επιλέξτε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που σας ενδιαφέρει. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία (συγκεκριμένα για το ονοματεπώνυμο σας συμπληρώνετε ότι αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα), όσα πεδία έχουν * είναι υποχρεωτικά πεδία και πρέπει να συμπληρωθούν.
Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία της εκπαίδευσης σας και της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής εμπειρίας σας. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε τον τίτλο του πιστοποιητικού που κατέχετε. 

Προαιρετικά όσοι επιθυμούν  μπορούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (όσοι δεν επισυνάψουν τα δικαιολογητικά πρέπει να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ – Καραολή&Δημητρίου 80, Πειραιάς, 18534, 3ος Όροφος, 328 Γραφείο – έως τις 31 Μαΐου 2013) .

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης και είστε σίγουρος/η και επιθυμείτε να γίνει οριστική υποβολή της αίτησης πατήστε το κουμπί «Υποβολή αίτησης».

Εφόσον έχετε δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης και επιθυμείτε να κάνετε αλλαγές πατήστε το κουμπί «Save draft». Με αυτό τον τρόπο η αίτηση σας έχει αποθηκευτεί προσωρινά και μπαίνοντας πάλι με του κωδικούς σας στη σελίδα https://bankfin.unipi.gr/apply/  και στο ΠΜΣ που ήσασταν, επαναφέρεται την αίτηση σας για να την συμπληρώσετε και να την υποβάλετε.

Η οριστική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2013.  Προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές καθώς επίσης οριστικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν πέρα τις 31 Μαΐου 2013.

Όταν όλα τα στοιχεία συμπληρωθούν σωστά και κάνετε την οριστική υποβολή της αίτησης, ένα αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης θα σας σταλεί στο Mail σας.

 Τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης σας θα τον λάβετε από τη Γραμματεία με mail .

Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών, μέσα στην προθεσμία που θα τους οριστεί.

 


Σε περίπτωση δυσκολίας, και για τεχνικά θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε στο mail eperan@unipi.gr και στο τηλέφωνο 210-414.23.23 (καθημερινά 08:00-12:00)


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

>>> Δικαιολογητικά για τα ΠΜΣ: Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική,  Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

>>> Δικαιολογητικά για το ΠΜΣ Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου


 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

>>> Φόρμα Συστατικής Επιστολής για τα ΠΜΣ: Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

>>> Φόρμα Συστατικής Επιστολής για το ΠΜΣ Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

>>> Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)