Προπτυχιακό, Δηλώσεις Μαθημάτων

01-04-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που δεν μπόρεσαν να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής μέχρι την 29η Μαρτίου 2013 λόγω τεχνικών προβλημάτων, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.