Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

07-10-13 web.xrh 0 comment

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο «Risk Management Reloaded» στο Πολυτεχνείο του Μονάχου (Technische Universität München) το Σεπτέμβριο του 2013.

Ο τίτλος της εργασίας παρουσίασε ήταν «How does the market variance risk premium vary over time? Evidence from S&P 500 variance swap investment returns»