Ανακοίνωση Δ/νσης Σπουδών για πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες

16-10-13 web.xrh 0 comment

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Καραολή & Δημητρίου 80

185 34 Πειραιάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τηλ. 210 4142000

http://www.unipi.gr

 

Πειραιάς 16 Οκτωβρίου 2013

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Γίνεται γνωστό στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες ότι μετά από έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. έως και την 31η Οκτωβρίου, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

Από τη Διεύθυνση Σπουδών