Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι, Ακύρωση Μαθήματος 24-10-2013

24-10-13 web.xrh 0 comment

 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Ενημέρωνουμε τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος ότι το μάθημα επιλογής “Χρηματοοικονομική οικονομετρία Ι“, της Πέμπτης 24-10-2013, δεν θα πραγματοποιηθεί.
 
 
 
Από το Γραφείο Προέδρου 
24-10-2013