Υποτροφίες ΙΚΥ 2011 – 2012

07-03-14 web.xrh 0 comment

Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 


Θέμα: Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων (προπτυχιακοί φοιτητές) – Επίδοση ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και εισαγωγής φοιτητών έτους 2012, από το ΙΚΥ

 

 

Καλούνται οι κάτωθι δικαιούχοι λήψης υποτροφιών και βραβείων:

Δικαιούχοι :

Υποτροφία Επίδοσης και Βραβείο Εισαγωγής (0 έτος): Μπεναβίδης Θεόδωρος(Χ12087)

Υποτροφία Επίδοσης και Βραβείο Επίδοσης (1ο έτος):Λεονάρδος Χρήστος (Χ11060)

Υποτροφία Επίδοσης και Βραβείο Επίδοσης (2ο έτος): Καραθανάσης Σοφοκλής (Χ10043)

Υποτροφία Επίδοσης και Βραβείο Επίδοσης (3ο έτος): Παπανδρέου Δημήτριος (Χ09107)

Βραβείο Επίδοσης : Στάμου Γλυκερία (Χ08156)

 

να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 7/3/2014 έως 13/3/2014 τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο ΙΚΥ), η οποία παρέχεται από τη Γραμματεία

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου αλλά και των γονέων του για το έτος 2011 (οικονομικό έτος 2012).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου

Από τη Γραμματεία

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.