Ώρες Γραφείου – Γ. Διακογιάννη

05-06-14 web.xrh 0 comment

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι ο κ. Διακογιάννης την Τρίτη 10/6/14 θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου 14:30-17:00