Διδακτορικό, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

30-06-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η παρουσίαση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής με θέμα «Industry Rotation in Equity Markets» του κ. Μαλαφούρη Βασίλειου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 και ώρα 17.00 στην Αίθουσα 335.