Ώρες γραφείου – Χ. Χρίστου

07-07-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η κ. Χρίστου την Τρίτη 8/7/14 θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου 17:00-18:00