Επιτροπές

02-09-14 web.xrh 0 comment

Επιτροπές

 

Ειδική Επιτροπή για την κατάρτιση  του προγράμματος Σπουδών Πρώτου Κύκλου Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

  • Καθηγητής Γεώργιος Διακογιάννης
  • Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Βολιώτης
  • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης
  • Επίκουρος Καθηγηγτής Δημήτριος Κυριαζής