Ώρες γραφείου κ. Εγγλέζου

03-09-14 web.xrh 0 comment

 

Οι ώρες γραφείου του Λέκτορα κου Νικ. Εγγλέζου, για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο είναι:

  • Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 13:00-15:00
  • Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 13:00-15:00
  • Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 13:00-15:00
  • Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 15:00-17:00