Πρόσκληση για ανάδειξη εκπροσώπου προπτυχιακών φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

09-09-14 web.xrh 0 comment

 

 

 

 

Πειραιάς 9.9.2014

Α.Π. 14081

Προς τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 – 13.00 στην Αιθ. 335 προκειμένου να εκλέξετε τον εκπρόσωπο των φοιτητών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής για να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματός μας. Σύμφωνα με το άρθ. 49, παρ. 2β του Ν.4009/2011, υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Ο εκπρόσωπος εκλέγεται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 – 13.00 στον ίδιο χώρο, με οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα.

 

 

 

 

 


Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπλ. Καθηγητής Ε. Τσιριτάκης