Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Αναβολή διάλεξης 27/10

23-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι την Δευτέρα 27/10 η διάλεξη του μαθήματος ‘Εμπορικό Δίκαιο’ αναβάλλεται.