Ώρες γραφείου εξεταστικής περιόδου, X. Χρίστου

05-02-15 web.xrh 0 comment

Στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου η κα Χρίστου θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου την Παρασκευή 6/2/2015, 12:00-13:00.