Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg”, Διεύθυνση Διεθνών Αγορών

10-03-15 web.xrh 0 comment

10/3/2015

Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg”,  Διεύθυνση Διεθνών Αγορών

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, προχωρά στην ανακοίνωση 4 θέσεων στη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών.  Το εν λόγω Πρόγραμμα προβλέπει την απασχόληση μέχρι 4 αποφοίτων  (Πτυχιούχων ή  / και Μεταπτυχιακών) της τελευταίας διετίας (από 1.1.2013), στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 έως 12 μηνών.

–  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 23/3/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

– Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τη συνημμένη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το Βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση i-work@nbg.gr

–  Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης: 4/5/2015

 

Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

          Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους τομείς των Οικονομικών / Χρηματοοικονομικών, Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

ή / και

          Κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών πρώτου κύκλου στους ανωτέρω τομείς