Σεμινάριο Bloomberg

13-03-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος ότι την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 10.00-12.00 στο εργαστήριο Η/Υ (γραφείο 325) θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τη βάση δεδομένων Bloomberg από την κ. Ναυσικά Κορόβηλα (Bloomberg/London).