Προπτυχιακό, , Τραπεζική, αναβολή διάλεξης Παρασκευή 27-03-2015

27-03-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 27-03-2015 δεν θα πραγματοποιηθεί 14:00-16:00  διάλεξη του μαθήματος Τραπεζική, λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων του διδάσκοντος.