Προπτυχιακό, Τραπεζική Λογιστική, ακύρωση μαθήματος 21-4-2015

21-04-15 web.xrh 0 comment

21/4/2015

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος “Τραπεζική Λογιστική” δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωσή της θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.