Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Ύλη Εξετάσεων

02-06-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες από το βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες» της κ. Σινανιώτη (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012):
Σελ. 3 έως 93 («υποχρέωση πίστεως»), 101 έως 123, 153 έως 154, 156 («ίδρυση αε») έως 167, 185 έως 218 («αμοιβή των μελών ΔΣ»), 220 («υποχρέωση πίστεως») έως 233 («έκταση της διαχειριστικής εξουσίας»), 255 έως 262, 282 έως 291, 314 έως 324, 420 έως 429 («κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου»), 439 έως 454.

Οι ερωτήσεις θα είναι πέντε από τις οποίες θα πρέπει να απαντήσετε κατ’ επιλογήν σας τις τέσσερεις. Θα πρέπει να έχετε προσπαθήσει να απαντήσετε σε τέσσερεις ερωτήσεις προκειμένου να πετύχετε προβιβάσιμο βαθμό.

Από τις πέντε ερωτήσεις: (α) οι δύο θα έχουν χαρακτήρα πρακτικού και θα αφορούν στις προσωπικές εταιρίες, (β) οι δύο θα έχουν θεωρητικό (αλλά στοχευμένο χαρακτήρα) και θα αφορούν στις ανώνυμες εταιρίες, και (γ) η μία θα έχει χαρακτήρα πρακτικού και θα αφορά στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Συνεπώς, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο μελέτης σας στις ανάγκες της συγκεκριμένης εξέτασης. Σημειώνεται ότι, ιδίως για τις ερωτήσεις με θεωρητικό χαρακτήρα, δεν θεωρείται επιτυχής απάντηση η απλή, αυτούσια παράθεση των διαφανειών του μαθήματος, αλλά χρειάζεται ανάπτυξη σε μορφή ελεύθερου κειμένου.

Αν έχετε κάποια απορία από τη μελέτη σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου (pstaik@unipi.gr) προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση σε μέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί στο Πανεπιστήμιο.

Καλή επιτυχία