Προπτυχιακό, Ύλη Μακροοικονομικής Ι

15-06-15 web.xrh 0 comment

15/6/2015

Διδάσκων: Χριστόδουλος Στεφανάδης
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (Εαρινό Εξάμηνο 2014-15)

• Το Εθνικό Εισόδημα μιας Χώρας. Mankiw Κεφάλαιο 2, Mankiw-Taylor Κεφάλαιο 23.
• Μέτρηση Κόστους Ζωής. Mankiw Κεφάλαιο 2, Mankiw-Taylor Κεφάλαιο 24.
• Οικονομική Μεγέθυνση. Mankiw Κεφάλαια 4, 5.
• Αγορές των Συντελεστών Παραγωγής. Mankiw Κεφάλαιο 3, Mankiw-Taylor Κεφάλαιο 20.
• Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Mankiw-Taylor Κεφάλαιο 26.
• Ανεργία. Mankiw Κεφάλαιο 6, Mankiw-Taylor Κεφάλαιο 28.
• Θεωρία Επιχειρηματικών Κύκλων – Μοντέλα Κευνσιανού Σταυρού, IS/LM. Mankiw Κεφάλαια 10, 11.
• Συναθροιστική Ζήτηση – Συναθροιστική Προσφορά. Mankiw Κεφάλαια 9, 11, Mankiw-Taylor Κεφάλαια 33, 34.
• Χρήμα και Πληθωρισμός. Mankiw Κεφάλαιο 7, Mankiw-Taylor Κεφάλαια 29, 30.

Επίσης, οτιδήποτε έχει ειπωθεί στις παραδόσεις.