Μ. Ανθρωπέλος, ακύρωση ωρών γραφείου

04-07-15 web.xrh 0 comment

4/7/2015

Από 6/7/2015 έως 10/7/2015, οι ώρες γραφείου του κου Μ. Ανθρωπέλου δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω συμμετοχής του σε συνέδριο στο εξωτερικό.