Μεταφορά θέσης φοιτητών που είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

29-09-15 web.xrh 0 comment

29/9/2015

Μεταφορά θέσης φοιτητών που είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας