Προπτυχιακό, Πιστωτικά Ιδρύματα, ακύρωση διάλεξης 21/10/2015

20-10-15 web.xrh 0 comment

20/10/2015

Η διάλεξη της Τετάρτης 21/10/2015, του μαθήματος “Πιστωτικά Ιδρύματα” δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.