Δηλώσεις συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

21-10-15 web.xrh 0 comment

21/10/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Θέμα:   Διαδικασία δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξάμηνου

ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 957/τ.Β’/30-6-2010), η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxus.gr).

 

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 

Από 22 Οκτωβρίου 2015 έως 23 Δεκεμβρίου 2015, οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ΄ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους, για τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

H διανομή των παραπάνω συγγραμμάτων θα γίνεται από 22 Οκτωβρίου 2015 έως 8 Ιανουαρίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

 

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης (pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή διαβατήριο), ή δι’ αντιπροσώπων, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή.

 

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr ή στο τηλέφωνο 215-2157850) ή στην Γραμματεία του Τμήματός σας.

 

 

 

                                                                       ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ