Χορηγία της εταιρείας ‘ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ’

03-11-15 web.xrh 0 comment

3/11/2015

Χορηγία της εταιρείας ‘ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ’ 

Η ‘Μέντωρ Ελλάς‘ χορήγησε δωρεάν άδειες χρήσεως του λογισμικού MatLab για το μεταπτυχιακό μάθημα “Ειδικά θέματα ποσοτικών μεθόδων στην χρηματοοικονομική“.

Την ευχαριστούμε πολύ!