‘Ωρες γραφείου κ. Εγγλέζου για την εξεταστική

01-02-16 web.xrh 0 comment

1/2/2016

‘Ωρες γραφείου κ. Εγγλέζου για την εξεταστική:

  • Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου  11:00-13:00
  • Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 13:00-15:00
  • Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου  15:00-17:00