Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Αποφάσεων, ακύρωση διάλεξης 16/3/2016

15-03-16 web.xrh 0 comment

15/3/2016

Η αυριανή διάλεξη του μαθήματος “Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Αποφάσεων” δεν θα πραγματοποιηθεί.