Προπτυχιακό, Μακροοικονομική ΙΙ, βιβλίο επιλογής

23-03-16 web.xrh 0 comment

23/3/2016

Το βιβλίο επιλογής για το μάθημα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ είναι το “Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής”, εκδόσεις Αννικούλα.