Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Θεωρία, επιπρόσθετη διάλεξη 31/3/2016

30-03-16 web.xrh 0 comment

30/3/2016

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, θα γίνει επιπρόσθετη διάλεξη στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Θεωρία»  8:00-10:00 στην αίθουσα 002. Η διάλεξη του μαθήματος 10:00-12:00 θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η διάλεξη για το μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου» που ήταν προγραμματισμένη για την ίδια ώρα ημέρα και αίθουσα θα αναβληθεί και θα βγει σχετική ανακοίνωση για την αναπλήρωσή της.