Προπτυχιακό, Στατιστική ΙΙ, Μαθηματικά ΙΙ, αλλαγή προγράμματος διδασκαλίας

30-03-16 web.xrh 0 comment

30/3/2016

Για το 2ο εξάμηνο, το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων “Μαθηματικά ΙΙ” και “Στατιστική ΙΙ“, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μαθηματικά ΙΙ
    • Τρίτη, 08.15 – 10.00, αίθουσα 104 (ως έχει)
    • Παρασκευή, 08.15 – 10.00, αίθουσα 107 (αντί Πέμπτης)

  • Στατιστική ΙΙ
    • Πέμπτη, 12.15 – 14.00, αίθουσα 104
    • Παρασκευή, 10.15 – 12.00, αίθουσα 107

Η αλλαγή θα ισχύσει από 7/4/2016