Οικονομική της Πληροφορίας, Ύλη εξετάσεως

21-06-16 web.xrh 0 comment

21/6/2016

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”

Η ύλη των εξετάσεων καλύπτεται από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου “Διαλέξεις στη Θεωρία
Παιγνίων” (Εκδόσεις Πεδίο 2015) και το υλικό στο eclass (κωδικός μαθήματος XTD145).

• Το Θεώρημα von Neumann -Morgenstern – κεφ 1 του βιβλίου “Διαλέξεις στη Θεωρία Παιγνίων” και σημειώσεις ch1.pdf (εξαιρ. Ενότητα “Η προσέγγιση των Anscombe-Aumann”. Περιλαμβάνεται η απόδειξη του λήμματος 2.1) Η απόδειξη του θεωρήματος vNM να διαβαστεί από το βιβλίο.
• Αδυναμίες του υποδείγματος Αναμενόμενης Ωφέλειας – κεφ 1 του βιβλίου “Διαλέξεις στη Θεωρία Παιγνίων” και σημειώσεις ch2.pdf (εξαιρ. Υπο-ενότητα “Λεξικογραφικές προτιμήσεις”)
• Υποδείγματα μη Αναμενόμενης Ωφέλειας – Σημειώσεις ch5.pdf
• Ο Ρόλος της Πληροφορίας στην Οικονομία – Σημειώσεις ch1.pdf
• Αποστροφή Ρίσκου – Σημειώσεις ch6.pdf
• Στοχαστική Κυριαρχία – Σημειώσεις ch7.pdf
• Δυσμενής Επιλογή – Σημειώσεις Δυσμενής Επιλογή 1.pdf
• Ηθικός Κίνδυνος -Σημειώσεις Ηθικός Κίνδυνος 1.pdf
• Σηματοδότηση – Σημειώσεις Σηματοδότηση.pdf
• Ατελή Συμβόλαια – Σημειώσεις Ατελή Συμβόλαια.pdf

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται επίσης το περιεχόμενο των διαλέξεων και οι ασκήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκειά τους.

Από τον εισηγητή
Δημήτρη Βολιώτη