Βιβλιογραφικές εγγραφές και εξώφυλλα συγγραμμάτων Κάλλιπος

19-07-16 web.xrh 0 comment

19/7/2016

Βιβλιογραφικές εγγραφές και εξώφυλλα συγγραμμάτων Κάλλιπος

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σας ενημερώνει ότι είναι σε λειτουργία το μεγαλύτερο ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του οποίου διατίθενται ελεύθερα, συγγράμματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος»  (repository.kallipos.gr) είναι το πρώτο Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του οποίου διατίθενται περισσότερα από 500 αξιολογημένα, υψηλής ποιότητας επιστημονικά συγγράμματα. Το υλικό του Αποθετηρίου απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα γενικότερα, αλλά και το ευρύ κοινό.

Το πλήρες κείμενο του συνόλου των συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων είναι αναζητήσιμο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Αποθετηρίου, ενώ προσφέρονται και δυνατότητες πλοήγησης στα περιεχόμενά του με βάση θεματικές κατηγορίες, συγγραφείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Για την πληρέστερη ενημέρωση της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας στην ακόλουθη διεύθυνση http://repository.seab.gr/handle/1/86 μπορείτε να βρείτε  τα  εξής δύο αρχεία:

  • Αναλυτικός κατάλογος που περιλαμβάνει 473 συγγράμματα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταλογογράφησης συμπεριλαμβανομένου και του ταξινομικού αριθμού Dewey,
  • Αρχείο που περιλαμβάνει τις  βιβλιογραφικές εγγραφές των συγγραμμάτων σε MARC format  (MARC21).

Αντίστοιχα στη διεύθυνση http://repository.seab.gr/handle/1/87 μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τον κατάλογο των συγγραμμάτων Κάλλιπος, τον οποίο μπορείτε να αποστείλετε στα μέλη των βιβλιοθηκών σας.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα σας αποσταλεί συμπληρωματικό αρχείο με τις νέες βιβλιογραφικές εγγραφές.

Το Γραφείο Αρωγής της Δράσης Κάλλιπος και όλα τα μέλη της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης παραμένουν στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

http://www.unipi.gr/unipi/el/component/k2/item/7356-βιβλιογραφικές-εγγραφές-και-εξώφυλλα-συγγραμμάτων-κάλλιπος.html