Προπτυχιακό, Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, αναβολή μαθήματος 19/10/2016

17-10-16 web.xrh 0 comment

17/10/2016

Το μάθημα ‘Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική’, της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου, αναβάλλεται λόγω ανειλημμένων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του κ. Αντζουλάτου.Θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω η αναπλήρωσή του.

Επίσης, δεν ισχύουν οι ώρες γραφείου για την ίδια ημέρα.