Διάθεση υπηρεσίας Microsoft Office 365 σε φοιτητές, διοικητικό και διδακτικό προσωπικό

02-12-16 web.xrh 0 comment

Ενημερώνουμε τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας ότι, κατόπιν συνεργασίας του Τμήματος Μηχανοργάνωσης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), από τις 7 Νοεμβρίου 2016 είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως βαθμίδας το σύστημα Office 365,  το οποίο προσφέρεται από την εταιρεία Microsoft.Στο σύστημα επίσης έχουν πρόσβαση μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Το σύστημα Office 365 του Πανεπιστημίου παρέχει τις εξής δυνατότητες:

–          Δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης του πλήρους πακέτου Office 365 Pro Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher και βοηθητικές εφαρμογές) για εγκατάσταση σε 5 προσωπικούς υπολογιστές, 5 συσκευές κινητών και 5 tablets του χρήστη

–          Πρόσβαση στην υπηρεσία Office Online (web-based εκδόσεις των εφαρμογών Word, Excel, Powerpoint, Sway καθώς και συμπληρωματικά εργαλεία)

–          1 Terabyte αποθηκευτικού χώρου στην υπηρεσία OneDrive

–          Λοιπές υπηρεσίες

Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι εφικτή μέσω SSO, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού που σας έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο, από τη διεύθυνση https://o365.grnet.gr .

Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365 .