Προπτυχιακό, ώρες γραφείου κου Κουρογένη

24-01-17 web.xrh 0 comment

24/1/2017

Οι ώρες γραφείου του κου Κουρογένη για την εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 είναι την Τρίτη 31/1/2017 από 12:00 έως και 14:00.