Υποτροφία GRIVALIA PROPERTIES

16-03-17 web.xrh 0 comment

16/3/2017

Υποτροφία της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES, για 3η συνεχή χρονιά, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική».

Πλήρης κάλυψη διδάκτρων.