Προπτυχιακό, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, ακύρωση μαθήματος

23-03-17 web.xrh 0 comment

23/3/2017

Λόγω ασθένειας του διδάσκοντος, το σημερινό μάθημα “Συγχωνεύσεις και Εξαγορές” 14.00-16.00 δεν θα πραγματοποιηθεί.