Προπτυχιακό, Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου, Ώρες Γραφείου Εξεταστικής

13-06-17 web.xrh 0 comment

Οι ώρες γραφείου του κ. Καράλα για την εξεταστική είναι την Τρίτη 20/6, 14:00 – 16:00, στην αίθουσα 325 (εργαστήριο του τμήματος).