Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

05-09-17 web.xrh 0 comment

5/9/2017

Γίνεταται γνωστό στους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ253/139394/Α5/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ειδοποιηθούν οι επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προκειμένου να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση