Καθηγητής Α. Αντζουλάτος, Ώρες γραφείου χειμερινού εξαμήνου

03-10-17 web.xrh 0 comment

3/10/2017

Ώρες γραφείου χειμερινού εξαμήνου 2017-2018:

  • Τρίτη: 12:30 – 13:30
  • Τετάρτη: 16:00 – 18:00