Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος 2016-2017

24-10-17 web.xrh 0 comment

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος 2016-2017

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2016-2017 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ