Προπτ, Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων, ακύρωση μαθήματος

06-11-17 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του μαθήματος Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθεί.