Προπτ, Απαλλακτική πρόοδος Αγγλικά 7ου εξαμήνου

07-12-17 web.xrh 0 comment

7/12/2017

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Αγγλικά 7ου εξαμήνου

Απαλλακτική Πρόοδος

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017

ΑΙΘΟΥΣΑ 105 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Α-Κη 17:50-18:50

Κι-Πα 18:55-19:55

Πε-Ω 20:00-21:00

ΥΛΗ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. SIVRIDOU F., TOMBROU C., ENGLISH FOR  ADVANCED STUDIES IN ECONOMICS & BUSINESS MANAGEMENT, 2013, ΦΑΙΔΙΜΟΣ, ATHENS

CHAPTERS 1, 2, 3  PAGES 13-134

2. DIAMANTIS G., IFANTIDOU E., WRITING AND TRANSLATING IN BUSINESS ENGLISH, ATHENS:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1

 

Δασκάλα Αγγλικής ΕΕΠ

Χρυσούλα Τόμπρου