Προπτ, Διάθεση Συγγραμμάτων για το μάθημα Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

21-12-17 web.xrh 0 comment

21/12/2017

Η διάθεση των συγγραμμάτων του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων” διεξάγεται κανονικά. Παρακαλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες να παραλάβουν τα βιβλία τους.