Προπτ, ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Τραπεζική Μικροοικονομική

31-01-18 web.xrh 0 comment

31/1/2018

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής “Τραπεζική Μικροοικονομική” θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις.

Ο διδάσκων του μαθήματος

Επίκουρος Καθηγητής Δ. Βολιώτης