Προπτ, Χρηματοοικονομική Θεωρία, Ακύρωση Μαθήματος 13/2/2018

09-02-18 web.xrh 0 comment

9/2/2018

Η διάλεξη του μαθήματος 6ου εξαμήνου Χρηματοοικονομική Θεωρία, της Τρίτης 13/2/2018, ακυρώνεται.